Topwinkel 2015
E-MTB

verzekering

 

Met de NATIONALE ELO-FIETS VERZEKERING is uw elektrisch trapondersteunde fiets, verzekerd tegen diefstal of tegen diefstal en schade (de zogeheten cascoverzekering incl. diefstal). Bij diefstal ontvangt u van ons een nieuw gelijkwaardig exemplaar. Bij schade aan uw fiets zullen wij, (indien u heeft gekozen voor de cascoverzekering), deze weer vakkundig herstellen. Zodra dat niet meer mogelijk is zullen wij u een gelijkwaardig exemplaar leveren. Ook heeft u bij de cascoverzekering (incl. diefstal) van de Nationale elo fiets verzekering recht op vele extra's. Comfort alom dus.
De verzekering kent geen eigen risico bij diefstal, geen afschrijving gedurende de gehele verzekerde periode en er is gedurende de eerste vier jaar van de verzekering een prijsstijging van maximaal 4% per jaar meeverzekerd*
* Bij een verzekerde periode van vier of vijf jaar is de meeverzekerde prijsstijging dus maximaal 16 % in het 4e jaar. Deze prijsstijging geldt niet voor tweedehands/gebruikt verzekerde fietsen. Bij een vijfjarige verzekering is in het vijfde verzekeringsjaar de maximale uitkering 100% van het verzekerd bedrag.
 
                          
 
DIEFSTAL, WAT NU?
Als uw afgesloten elo-fiets gestolen is dan meldt u zich, tezamen met het originele proces verbaal en de twee originele sleutels, aankoopbewijs en verzekeringspolis bij ons in de winkel. Daar helpen we u met de schademelding richting ENRA . zodra ENRA deze goed keurt ontvangt u van ons een nieuwe, gelijkwaardige elo-fiets.
 
SCHADE,  WAT NU?
Indien u eigen schade heeft aan uw elo-fiets meldt u zich in onze werkplaats. Hier zal een schadetaxatie gemaakt worden van uw fiets. Deze taxatie kost € 37,50. Zodra u er voor kiest om de schade te laten repareren al dan niet (bij totaal verlies) een nieuwe fiets uit te zoeken krijgt u deze van ons terug.
Zodra uw fiets niet meer te herstellen is ontvangt u een nieuwe fiets.
 
GEVOLG !
Na een vergoeding wegens diefstal of totaal verlies vervalt de verzekering automatisch. Hierdoor doet u gelijk afstand van de desbetreffende fiets. Deze zal dan behoren aan de verzekeringsmaatschappij. Zodra u uw fiets weer ergens tegen komt dient u deze te laten staan. Echter is het wel raadzaam de politie te waarschuwen in deze situaties.
Maar indien u kiest voor een vier- of vijfjarige verzekering en de fiets wordt in het eerste jaar gestolen of als er sprake is van totaalverlies, dan ontvangt u, naast een gelijkwaardig exemplaar, ook nog eens 30 % van de betaalde premie terug. Bij de vijfjarige verzekering is er eveneens een restitutieregeling voor het tweede jaar. In dat tweede jaar is dat 20% van de betaalde premie. Dit geldt dus niet voor de driejarige verzekeringen.
Bij schade heeft u altijd een eigen risico van € 25,- per schademelding.
 
EXTRA'S
 
HULPVERLENING (Nederland)
Een comfortabel extra bij de nationale elo-fiets verzekering is de hulpverleningservice. Wordt u onverhoopt geconfronteerd met diefstal, een ongeval of met pech dan zorgen wij ervoor dat u ter plekke wordt opgehaald. De verzekering dekt de organisatie en het vervoer van de fiets en/of opzittende(n) naar het vertrekpunt van de fietstocht. Dit kan bijvoorbeeld de parkeerplaats van de auto, de camping of het hotel zijn. U gaat met de nationale elo-fiets verzekering dus altijd zorgeloos op pad! Een hulpverleningspasje, met daarop alle noodzakelijke gegevens, wordt u toegestuurd nadat de verschuldigde premie bij ENRA blijvend in bezit is gekomen. De hulpverlening wordt geregeld door de Verzekeraars Hulpdienst (VHD) te Deventer. Deze alarmcentrale is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. De service is gedurende de gehele looptijd van de verzekering van toepassing en geldig in heel Nederland.
 

VERHAALSRECHTSBIJSTAND (Europa)
De verhaalsrechtsbijstanddekking van de nationale elo-fiets verzekering helpt u wanneer u, door de schuld van een ander, tijdens het fietsen schade oploopt maar de tegenpartij de verantwoording daarvoor weigert te accepteren. De verhaalsrechtsbijstanddekking is een comfortabel extra binnen de nationale elo-fiets verzekering en is geldig in heel Europa.
 

ONGEVALLEN-OPZITTENDENVERZEKERING (Europa)
Ook de, in heel Europa geldende, ongevallen-opzittendenverzekering is een plezierig extra binnen de cascoverzekering (incl. diefstal) van de nationale elo-fiets verzekering. Na een ongeval met letselschade voorziet deze optie in een uitkering voor de opzittende(n) van de fiets.